Nos services !


 • Design Web – Thiết kế WEBSITE

Pour les particuliers, les commerces ou e-commerce

Cho tất cả các bạn kinh doanh, hoc sinh …

            Cho các doanh nghiệp nhỏ như tiệm nail, cửa hàng nail, spa, phòng mạch,         văn phòng luật sư và kế toán …

            Cho cửa hàng nail supply, cửa hàng bán đồ thẩm mỹ viện, người bán sỉ, nhà     phân phối, người mua bán nhà cửa ..

 • Design Logo, Flyers, Labels, Menu restaurant, Coupons, Cartes cadeaux, etc… – Thiết Kế Logo, Circulaire, Étiquette, Thực đơn, Phiếu giảm giá, Thẻ quà tặng, vv...

 • Design Business Cards – Thiết Kế danh thiếp – carte d’affaires

 • Design SlideShow video on TV – Thiết Kế Quảng cáo bán hàng trên TV

 • Design Album Photo souvenir on TV Thiết Kế Album ảnh kỷ niệm trên TV

 • Transfert Vidéo cassettes VHS, films 8mm sur DVD – Chuyển phim từ VHS sang DVD

 • Support technique informatique pour les particuliers et les entreprises sur place ou à distance – Nhận làm dịch vụ bảo trì máy tính cho cá nhân & văn phòng

 • Réparation de tout système informatique – Sửa chữa hệ thống máy tính

 • Ajout des composantes et périphériques – Bổ sung thêm các thành phần và thiết bị ngoại vi

 • Réparation routeur & Internet – Sửa chữa router & Internet

 • Sauvegardes en ligne – Sao lưu trực tuyến

 • Services de logiciels et mises à jour – Cung cấp phần mềm và cập nhật

 • Installation de Windows, Linux, Macintosh – Cài đặt Windows, Linux, Macintosh

 • Récupération de données – Phục hồi dữ liệu

 • Sécurité informatique, système de pare-feu et anti-virus – Bảo mật, hệ thống tường lửa và chống virus

 • Gestion réseau de vos serveurs et de vos postes de travail – Quản lý network, server & máy tính

 • Réseaux LAN – Wi-Fi – Mạng LAN – Wi-Fi

 • Le service d’informatique en nuage – Các dịch vụ điện toán đám mây

 • Virtualisation (VMware et autres) – Virtualisation (VMware …)

 • VOIP et Téléphonie IP – VoIP và điện thoại IP

 • Fax2Email – Gửi Fax và nhận qua email

 • Programmation – Création d’applications selon vos besoins- Lập trình – Xây dựng ứng dụng khi cần thiết

 • Formation privé ou en groupe – Đào tạo cá nhân và nhóm

 • Services-conseils – Dịch vụ tư vấn

 

Évaluation gratuite                             Đinh giá miễn phí                               514-998-6219 ou 514-574-4272